قوانین


  • انتشار لینک های غیرمجاز، خلاف قوانین می باشد و اکانت مربوطه به مدت سه ماه بلاک خواهد شد
  • استفاده از نام کسب و کارهایی که متعلق به شما نمی باشد مجاز نمی باشد و در صورت درخواست صاحب کسب و کار، اکانت شما حذف خواهد شد
  • انتشار لینک هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ايران باشد مجاز نمی باشد و بدون اطلاع قبلی، حذف خواهد شد